Tomcsányi János dr., Bózsik Béla dr., Rokszin György dr., Abonyi-Tóth Zsolt, Katona Lajos: A pitvarfibrilláció prevalenciája Magyarországon (Orvosi Hetilap, 2012. március, 153, 339-342).

 

Bevezetés: A pitvarfibrilláció hazai prevalenciájára és incidenciájára nincsen ismert adat. A hazai epidemiológiai adatok a nemzetközi publikációk adataiból lettek kikövetkeztetve, habár egyedüli adottságként egy egységes biztosítói adatbázis áll a rendelkezésre.
Célkitűzés: A magyarországi teljes lakosságra vonatkozó pitvarfibrillációs prevalencia és incidencia meghatározása.
Módszer: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisának felhasználása 2007-2008-2009 évekre vonatkozóan úgy, hogy az adott évet megelőző 2002-tól ismert adatok is figyelembe vevődnek a pitvarfibrillációs kód megjelenése szempontjából.
Eredmények: A pitvarfibrilláció prevalenciája ma Magyarországon 2.37-2.67 %. Egy adott évben csak a betegek fele kerül kórházi vagy szakrendelői ellenőrzésre.
Következtetések: Ez az első olyan felmérés, ami teljes országos lefedettségben vizsgálja a pitvarfibrilláció prevalenciáját. Már az öt-hét éves időintervallum figyelembe vételével számított 2.37-2.67 % prevalencia is lényegesen magasabb betegszámot jelent, mint amivel eddig számoltak. A rendelkezésre álló adatok matematikai modellezésével azonban a teljes magyarországi betegszám 296 493-nak adódik, ami 2.95 %-os prevalenciát jelent.