Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy 2019. decemberben stratégiai együttműködést kötöttünk a Syreon Kutató Intézettel (https://syreon.eu/).
A Syreon egy független vállalat, mely kutatásokat végez, illetve szakértői szolgáltatásokat nyújt az egészség-gazdaságtan, az egészségpolitika és a közegészségügy területén. Kutatói a nevezett területek nemzetközi szakértői, akik képzéseket tartanak az egészségügyi szektor állami és magán szereplői számára a világ számos országában. A Syreon globális gyógyszergyártó vállalatok, feltörekvő biotechnológiai cégek, technológia-értékelő irodák, állami intézetek, illetve akadémiai és nemzetközi tudományos hálózatok neves szereplőivel működik együtt. Kutatói elkötelezettek a bizonyítékokon alapuló döntéshozatal elősegítésére.
A Syreon ügyvezető igazgatójához, Prof. Dr. Kaló Zoltánhoz több évtizedes személyes ismeretség és munkakapcsolat fűz, míg Prof. Dr. Vokó Zoltánt az utóbbi években volt szerencsém megismerni hazai kutatások kapcsán, mint vezető epidemiológust és orvosszakértőt. Az elmúlt néhány évben alkalomszerűen már lehetőségünk nyílt arra, hogy – nemzetközi gyógyszeripari projektek – NEAK adatokon nyugvó elemzések keretében együttműködjünk a Syreonnal. Ezt az együttműködést kívánjuk kibővíteni a jövőben azáltal, hogy elsősorban nemzetközi – Európai Uniós és nyugat-európiai egyetemi – projektek esetében, közösen pályázzunk kutatási lehetőségeket.
Bízom benne, hogy a jövőben számos alkalommal lesz lehetőségünk arra, hogy a Syreon által felhalmozott egészség-gazdaságtani tudástőkét ötvözzük az általunk képviselt, NEAK adatbázison nyugvó elemzésben fellelhető jártassággal, ezáltal olyan elemzéseket publikálhassunk, ami hozzájárul mind a hazai, mind pedig a nemzetközi egészségügyi ellátórendszerekben rejlő potenciál minél mélyebb megismeréséhez, illetve kiaknázásához.